De eerste controle in de zwangerschap

De eerste controle vindt plaats rond 8 weken zwangerschap op één van de spreekuurlocaties in Den Bosch. Er wordt een echo gemaakt waarbij  gekeken wordt of de zwangerschap intact is. Ook wordt de zwangerschapskaart  ingevuld. Hierbij wordt er een aantal vragen gesteld over  je gezondheid, ziekten die voorkomen in de familie en het verloop van (eventuele) eerdere zwangerschappen en bevallingen.

Ook wordt er gevraagd of je weleens te maken hebt gehad met een traumatische seksuele ervaring en/of met huiselijk geweld. Dit wordt gevraagd omdat dit een rol zou kunnen spelen tijdens de zwangerschap en/of bevalling.

Bij de eerste of tweede controle wordt er bloed afgenomen, voor onderzoek. Het bloed wordt gecontroleerd op de bloedgroep en rhesusfactor, de aanwezigheid van antistoffen tegen bloedgroepen, het ijzergehalte (Hb), glucose, hepatitis B en geslachtsziekten (Lues en HIV). De uitslagen worden via ZorgMail naar de praktijk verstuurd. Deze worden de eerstvolgende controle besproken en genoteerd op de zwangerschapskaart. Klik hier voor meer informatie over het bloedonderzoek.

Ook wordt er gevraagd na te denken over het mee doen aan  “moeders voor moeders”.

ee4c7136-jose-uitleg-aan-klanten

Het controleschema is als volgt:     

–         eerste controle rond 8 weken
–         tot 24 weken om de 4 weken
–         van 27 -30 weken om de 3 weken
–         van 30 – 36 weken om de 2 weken
–         vanaf 36 weken elke week