Spoed: 06 55 34 28 87
Florence Verloskundigenpraktijk
Wanneer bellen
Wij zijn er voor jou!

Wanneer bellen

WANNEER BELLEN?

 

  • Bij weeën:

– Bij een 1e kind bel als je 1 à 2 uur lang regelmatige weeën hebt, om de 4 minuten.
– Bij een 2eof volgend kind bel je als de weeën toenemen in sterkte en duur.

 

  • Bij gebroken vliezen:

– Als het groenig, donker geel of bruin is, ook bij twijfel hierover.
– Als het hoofdje niet goed is ingedaald, moet je gaan liggen en bellen.

 

  • Bij helderrood bloedverlies
  • Bij ongerustheid

 

Vóór 37 weken altijd bellen bij weeën, gebroken vliezen en bloedverlies.