Spoed: 06 55 34 28 87
Florence Verloskundigenpraktijk
De bevalling
Wij zijn er voor jou!

De bevalling

De uitgerekende datum nadert en het is belangrijk het een en ander voor te bereiden. De bevalling bestaat uit de ontsluitingsfase, waarin de baarmoeder zich opent van 0 tot 10 cm, en de uitdrijvingsfase, waarin de baby door middel van persweeën ter wereld komt. Gemiddeld duurt de hele bevalling van een eerste kindje 16-24 uur.

 

Voorweeën

Het kan gebeuren dat tijdens de laatste weken van de zwangerschap de baarmoeder zich soms regelmatig samen gaat trekken, maar wat niet pijnlijk is en na korte tijd weer afzakt. Deze samentrekkingen worden ook wel voorweeën genoemd. Ze geven geen ontsluiting. Het is een teken dat je lichaam zich aan het voorbereiden is.

 

Tekenen

Als je (bloederig) slijm verliest (dit kan ook zijn vóórdat je weeën krijgt), is dit mogelijk de slijmprop. Het is een teken van voorbereiding, nog geen teken dat de bevalling is begonnen. Je mag gewoon nog in bad of onder de douche.

 

Bloedverlies 

Verlies je helder rood bloed, dan moet je altijd bellen en rustig op bed gaan liggen.

 

Ontsluitfase 

Tijdens de ontsluitingsfase opent de baarmoeder zich onder invloed van regelmatige weeën. Weeën zijn pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder. Kenmerkend voor een goede wee is dat deze steeds regelmatiger terugkomt, in pijn toeneemt en steeds langer gaat duren. Een goede wee komt dus om de 4 à 5 minuten en houdt 1 tot 1,5 minuut aan. Tot ongeveer 4 cm is bij velen het langste traject. De baarmoedermond moet eerst helemaal opgenomen worden in de baarmoeder voordat de ontsluiting goed door gaat zetten. Hierna worden de weeën dan ook krachtiger en regelmatiger. Bij een 1e kind bel je als je 1 à 2 uur pijnlijke weeën om de 4 minuten hebt die ongeveer 1 minuut aanhouden. Als je al eerder bent bevallen dan bel je als de weeën toenemen in sterkte en duur.

 

Gebroken vliezen

Als je vliezen breken voel je plotseling vocht weglopen. Je hebt geen controle over het vochtverlies. Als het helder vocht is, is het normaal. Als het groenig, donker geel of bruin is dan moet je altijd bellen, ook bij twijfel hierover. Als het hoofdje goed is ingedaald mag je met gebroken vliezen rond blijven lopen. Je verliest steeds kleine beetjes vruchtwater. Als het hoofdje niet goed is ingedaald, moet je gaan liggen en het spoednummer bellen

 

De uitdrijvingsfase

Als de uitdrijvingsfase begint, is er sprake van volledige ontsluiting. Je krijgt dan flinke aandrang die je niet weggepuft kan krijgen. Als na inwendig onderzoek blijkt dat je inderdaad 10 cm ontsluiting hebt, mag je mee gaan persen met elke wee. Je wordt geholpen met de juiste perstechniek.De meesten vinden persen een opluchting, omdat je dan eindelijk iets kunt gaan doen in plaats van het maar over je heen te laten komen. Het persen bij een 1e kindje duurt gemiddeld een uur, afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de kracht van je weeën, je bekken en hoe het kindje ervoor ligt.

 

Nageboorte

Nadat de baby geboren is en op je buik ligt, wordt de placenta geboren. Dit gebeurt meestal binnen 30 minuten na de geboorte van het kind.

 

Wanneer bellen

Bij weeën:
– Bij een 1e kind bel als je 1 à 2 uur lang regelmatige weeën hebt, om de 4 minuten.
– Bij een 2eof volgend kind bel je als de weeën toenemen in sterkte en duur.
Bij gebroken vliezen:
– Als het groenig, donker geel of bruin is, ook bij twijfel hierover.
– Als het hoofdje niet goed is ingedaald, moet je gaan liggen en bellen.
Bij helderrood bloedverlies
Bij ongerustheid

Vóór 37 weken altijd bellen bij weeën, gebroken vliezen en bloedverlies.