Spoed: 06 55 34 28 87
Florence Verloskundigenpraktijk
Kwaliteit
Wij zijn er voor jou!

Kwaliteit

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Onze praktijk is aangesloten bij de KNOV, de beroepsorganisatie voor verloskundigen, en alle verloskundigen staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Dit houdt in dat elke verloskundige de benodigde punten dient te verzamelen voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbevordering door het bijwonen van bij- en nascholingen, vaardigheidstrainingen, symposia en studie.

 

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN)

De echoscopisten van de praktijk staan ingeschreven bij de BEN. Om gekwalificeerd te blijven in het echoën volgen wij bij- en nascholingen en leveren wij logboeken ter beoordeling aan.

 

Samenwerking

Wij nemen deel aan verschillende werkgroepen en overlegmomenten met collega verloskundigen uit de regio en ketenzorgpartners, zoals gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, GGD, etcetera. Wij zijn lid van de Coöperatie verloskundigen ‘s-Hertogenbosch e.o. en van het Verloskundig Samenwerkings Verband Den Bosch (VSV). Ook werken wij samen met echocentrum KeiK. Zij maken de 13-weken en 20-weken echo's op onze locatie. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met alle betrokken disciplines, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

 

Alle verloskundigen van de praktijk staan geregistreerd in het BIG register:

  • Chris Haenen: 89063786503
  • José Rack: 49918278603
  • Marloes Schoonen: 89921441203
  • Kim Duizer: 29919116703
  • Waarneemster Britt Muste: 99927708903

 

Evaluatie

Na het afsluiten van onze zorg ontvang je een link naar een vragenlijst ter evaluatie van de ontvangen zorg. Het onderzoek is een samenwerking tussen alle verloskundigenpraktijken in de regio, kraamzorgorganisaties, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de GGD. Samen werken wij onder de naam ‘Verlos Den Bosch’.

Wij hechten veel waarde aan jouw ervaringen en waarderen het dan ook zeer als je wilt deelnemen. Met jouw antwoorden kunnen we de kwaliteit van de geboortezorg in Den Bosch e.o. verder verbeteren.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Heb je vragen over het onderzoek, problemen bij het invullen van de vragenlijst of persoonlijke toevoegingen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].
 

 

Klachtenregeling

Het is zowel voor jullie als voor ons fijn als het contact en de begeleiding goed verloopt. Wij doen onze uiterste best om jullie deskundige en kwalitatieve zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Probeer dit dan in eerste instantie met ons bespreekbaar te maken, zodat we samen kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).


Klik hier voor meer informatie


CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
088 - 024 51 23
[email protected]