De eerste controle in de zwangerschap

De eerste controle vindt plaats rond 8 weken zwangerschap, op één van de spreekuurlocaties in Den Bosch.
Er wordt een echo gemaakt waarbij  gekeken  wordt of de zwangerschap intact is. Ook wordt de zwangerschapskaart  ingevuld. Hierbij wordt er een aantal vragen  gesteld over  je gezondheid, ziekten die voorkomen in de familie en het verloop van (eventuele) eerdere zwangerschappen en  bevallingen. Ook wordt er gevraagd  of je weleens te maken hebt gehad met een traumatische sexuele ervaring of met  huiselijk geweld. Dit wordt gevraagd omdat dit een rol zou kunnen spelen tijdens de zwangerschap.

Bij de eerste controle wordt er bloed afgenomen op de praktijk  voor bloedonderzoek. Het bloed wordt gecontroleerd op de bloedgroep en rhesusfactor, de aanwezigheid van irreguliere  antistoffen, het ijzergehalte (Hb), glucose, hepatitis B en geslachtsziekten (Lues en HIV). De uitslagen worden via de zorgmail naar de praktijk gestuurd.  Deze worden bij de eerst volgende controle besproken en genoteerd op de zwangerschapskaart. Meer informatie kun je vinden op de site van de KNOV, klik hier.

Ook wordt er gevraagd na te denken over het mee doen aan  “moeders voor moeders”.

ee4c7077-buik-met-poster-zwart-wit