Het is zowel voor jullie als voor ons fijn als het contact en de begeleiding goed verloopt. Wij doen onze uiterste best
om jullie deskundige en kwalitatieve zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.
Probeer dit dan in eerste instantie met ons bespreekbaar te maken, zodat we samen kunnen proberen om tot een oplossing
te komen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden.
Levert een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de
klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV).
Klik hier voor meer informatie
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
E-mail: [email protected]