De verloskundigen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV, de beroepsvereniging
voor verloskundigen. Om ingeschreven te staan worden er punten verzameld door het bijwonen
van scholingsdagen en Symposia.

Ook is de praktijk lid van de Coöperatie verloskundigen ‘s-Hertogenbosch e.o.