Wanneer bellen?

 • Bij weeën:
  – Bij een 1e kind bel als je 1 à 2 uur lang regelmatige weeën hebt, om de 4 minuten.
  – Bij een 2eof volgend kind bel je als de weeën toenemen in sterkte en duur.
 • Bij gebroken vliezen:
  – Als het groenig, donker geel of bruin is, ook bij twijfel hierover.
  – Als het hoofdje niet goed is ingedaald, moet je gaan liggen en bellen.
 • Bij helderrood bloedverlies
 • Bij ongerustheid
 • Vóór 37 weken altijd bellen bij weeën, gebroken vliezen en bloedverlies.